Cookie en privacyverklaring

jjoH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn
jjoH
Adres Weversweg 1, 5411 RX Zeeland (NB)
Tel. 06 16966226
Mail info@jjoh.nl

jjoH heeft geen speciale ‘Functionaris Gegevensbescherming’ nodig, maar heb je vragen dan kun je altijd bij mij (Henk Schröer) terecht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
jjoH verwerkt je persoonsgegevens alleen doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Facturatiegegevens
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
jjoH heeft NIET de intentie bijzondere of gevoelige gegevens te verzamelen en daar iets mee te gaan doen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
jjoH verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • jjoH analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • jjoH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
jjoH neemt dus NIET, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
jjoH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Administratie- en facturatiegegevens bewaren wij bijvoorbeeld 7 jaar i.v.m. de wettelijke bepalingen belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
jjoH verkoopt jouw gegevens natuurlijk  NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij dan een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
jjoH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Functionele cookies gebruiken we om onze site goed te laten werken. We gebruiken analytische cookies en scripts van Google om jouw gebruik van onze website anoniem te analyseren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. En we gebruiken third-party cookies en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram om social media integratie op onze websites mogelijk te maken. Lees de privacyverklaring van deze bedrijven (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De gegevens die je invult bij het aanvragen van de nieuwsbrief worden alleen daarvoor ook gebruikt. Je kunt je onderaan de nieuwsbrief makkelijk weer afmelden voor de nieuwsbrief. Mis je wel de nieuwtjes.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door jjoH en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jjoh.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
jjoH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@jjoh.nl

Hopelijk maakt deze verklaring duidelijk dat we niets onbehoorlijks, bijzonders of spannends met jouw gegevens van plan zijn en dat we er zorgvuldig mee om gaan. We willen je alleen maar zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn met de zaken waar jij ons voor inschakelt.

Greetz  Henk.